I forbindelse med mange projekter har jeg og mit team brugt den agile udviklingsmetode scrum i forbindelse med udvikling af vores koncept. Metoden gjorde at vi kunne udvikle et koncept der med sikkerhed ville skabe værdi for kunden.

Herunder en beskrivelse af den erfaring jeg og mit team fik med metoden under et projekt for Kræftens Bekæmpelse:

-Vi havde  3 sprints hvor vi inden hvert besluttede hvilke opgaver vi ville lave i det givne sprint. Under de forskellige sprints blev delopgaverne løbende fordelt mellem os. I forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse kunne opgaven godt have været defineret bedre, for vi blev nødt til at rykke delopgaverne med ind i næste sprint , hvilket var en fordel at vi kunne gøre, men under arbejdet i dette næste sprint følte vi dog et større pres da vi havde ere opgaver vi skulle nå til en bestemt tid.

På de daglige scrum møder kunne vi se fremskridt i processen med indhentning af besvarelser, og snakke om problemer der var og fordele delopgaverne så de af os der var mest produktive indenfor researchopgaver kunne få lignende opgaver. Møderne gjorde også at vi følte os forpligtet til de givne opgaver.

Den løbende feedback fra vores målgruppe, som f.eks at vores ide til workshoppen kunne indeholde noget fangende, som børn har lyst til at lege med, og vores mulighed for at lave hurtige ændringer optimerede vores koncept.

Vi kunne mærke at vejen hen til vores færdige koncept netop afhang af at vi havde en scrummaster der var god til at hjælpe hvis der opstod problemer og stolede på os alle og at vi skulle evne at sørge for at alle forblev på projektet, så dette var en klar fordel ved metoden.

Alt i alt fik vi lavet en fin prototype til deadline, som klart og tydeligt demonstrerer vores koncept.

Herunder 6 billeder af trelloboard under og efter hvert af de 3 sprints: