I forbindelse med design, designede jeg et billedarkiv på www.flickr.com til Nyborg Destilleri.

Jeg lærte først og fremmest hvordan jeg kategoriserede billederne og lærte at bruge de forskellige funktioner. Jeg opbyggede således et billedarkiv som var brugervenligt og det var nemt at finde et billede fra f.eks produktionen el- ler et billede fra restauranten i arkivet.

Herunder ses systemet hvor man kan gå ind under en fane og se alle albummerne.

Man kan også gå ind under en fane hvor man kan se nogle forskellige kategorier én ved navn ”restauranten” en anden ved navn ”destilleriet”. I kategorierne finder man albummerne hørende til katego- rien, F.eks nder man albummer omhandlende restauranten i kategorien ”restauranten”. Således kan man hurtig finde nogle bestemte billeder.