Hej besøgende,

Jeg hedder Anton og jeg er en glad og imødekommende  mand på 25 år.

Jeg har autisme og jeg har en multimediedesigneruddannelse samt en pba i digital konceptudvikling.

Jeg har specialiseret mig i ux-design og har gennem min autisme og min faglige baggrund mange faglige kompetencer.

Områder forskellige fra den ikke autistiske hjerne

-Kontekst,

-Hvordan man læser, hører og ser ting,

-detalje eller helhedsorienteret,

-Forståelse af ting

 

Kontekst:

Antons autistiske hjerne:

-Kan ikke se/er blind for kontekst.

Uddybning: Kan instinktivt ikke se/er blind for kontekst (alt det usynlige som der står mellem linjerne i noget der konkret bliver sagt eller vist)

Antons hjerne hvis ikke autistisk (hypotetisk):

-kan se kontekst.

Uddybning: Kan instinktivt se kontekst (følelsesmæssige, og tingmæssige og personmæssige kontekster.

 

Hvordan man læser, hører og ser ting:

Antons autistiske hjerne:

-Læser, hører og ser tingene bogstaveligt.

Uddybning: Læser, hører og ser tingene udenfor kontekst og dermed bogstaveligt (ser tingene firkantet) Baggrund: pga ingen seen af kontekst.

Antons hjerne hvis ikke autistisk (hypotetisk):

-Læser, hører og ser tingene ubogstaveligt.

Uddybning: Læser, hører og ser tingene med kontekst og dermed ubogstaveligt. Baggrund pga kan se kontekst.

 

 Detalje eller helhedsorienteret:

Antons autistiske hjerne:

-Detaljeorienteret.

Uddybning: 100% instinktivt detaljeorienteret og kan kun se detaljer og ikke helheder (Cand.it øvelse med corona). Baggrund: Da jeg er detaljeorienteret og er blind for kontekster.

Antons hjerne hvis ikke autistisk (hypotetisk):

-Helhedsorienteret.

Uddybning: Er helhedsorienteret og kan kun se helheder. Baggrund: Er helhedsorienteret og kan se kontekster

 

Forståelse af ting: 

Antons autistiske hjerne:

-Kan instinktivt kun forstå ting ved at finde sammenhænge/symmetri i de bogstavelige detaljer jeg opfatter og tilligemed skabe en meningsfuld samlet sammenhæng (og i nogle sammenhænge samtidig en struktur og systematik) for forståelse. og så er der skabt en eller anden bogstavelig helhed.

Antons hjerne hvis ikke autistisk (hypotetisk):

-Kan instinktivt forstå ting ved automatisk at tænke tanker med kontekst impliceret så det er ubogstaveligt og der skabes automatisk en helhed med kontekst impliceret.

 

Hvordan man har informationer lagret i hjernen:

Antons autistiske hjerne:

-Kan have bogstavelige detaljer og bogstavelige helheder lagret i hjernen.

Uddybning: kan kun have bogstavelige detaljer og bogstavelige helheder liggende i hjernen da jeg er blind for kontekst, så kan ikke impliceres i den viden jeg har medmindre jeg laver konteksten bogstavelig og tilføjer den til de bogstavelige detaljer jeg har i hjernen

Antons hjerne hvis ikke autistisk (hypotetisk):

-Kan have ubogstavelige helheder liggende i hjernen.

Uddybning: Kan instinktivt have ubogstavelige helheder liggende i hjernen da der instinktivt er impliceret kontekst i informationerne i hjernen og de dermed ligger som helheder.

 

Ting Antons autistiske hjerne kan udover ovenstående: 

Antons autistiske hjerne:

-Forholder mig til hver detalje og forstår den bogstaveligt med ingen implicit kontekst i.

Uddybning: er detaljeorienteret og ser alt bogstaveligt, da jeg er detaljeorienteret og blind for kontekst.

-Kan instinktivt nemt se ting der ligner hinanden og finde fællesnævnere blandt detaljer (eks: Frimærker, skære kartofler over, skære pizzadej over, har tænkt over folks tanker og følelser i mange år):

Uddybning: Kan instinktivt nemt se ting der ligner hinanden og se sammenhænge mellem bogstavelige ting/detaljer der ligner hinanden og dermed finde fællesnævnere. Baggrund: da tænker symmetrisk, i detaljer og bogstaveligt.