Ny app og plakat til Brandts Klædefabrik (3.sem projekt)

I forbindelse med vores 3.semester eksamensprojekt ville vi udvikle nogle multimedieprodukter for brandts klædefabrik der øger de besøgendes oplevelse af stedet.

Redskaber/metoder

Desk research, Field research, personas, A/B test, CRAP, wireframing, Testplan, Thinkaloudtests.

Først og fremmest lavede vi noget research hvor vi talte med klienten og hvor vi indhentede informationer om målgruppen via desktop research og field research.

 

Interview:
Vi forberedte spørgsmål og var ude at tale med klienten for at få nogle ideer til multimedieprodukter. Vi spurgte ind til deres målgruppe som er ligefra børn til ældre. Vi fik informationer om hvad de havde på stedet herunder diverse butikker, spisesteder, koncerter og events og at der var meget historie gemt i de gamle bygninger som de gerne vil have formidlet ud til målgruppen under besøget.

 

Desk research:

I forbindelse med desk research fandt vi nogle anmeldelser af stedet på internettet herunder diverse aviser og de sociale medier så vi kunne finde ud af hvad målgruppen synes om stedet og hvad der er godt og skidt ved det. så vi laver nogle multimedieprodukter som imødekommer de helt rigtige behov. for at finde ud af hvilken stemning vi skal have i vores produkter søgte vi efter billeder derfra og fandt nogle fra fester mv.Vi fik en ide om at udvikle en app som multimedieprodukt. den skal kunne give relevante informationer om stedet og hjælpe med at finde vej i området.

 

Field research

I vores Field research udarbejdede vi et kvantitativt spørgeskema som vi delte på facebook samt nogle spørgsmål til kvalitative interviews, således vi kunne få en fornemmelse af hvad folk ønsker at have i en app.

Vi undersøgte via spørgeskemaet blandt andet hvilken aldersgruppe målgruppen var og 78,83% var melllem 18 og 25 år mens 29% var mellem 25-40 år gamle, om folk kan finde vej i Brandts klædefabrik og hele 46% kan ikke finde rundt. og om de benytter aktiviteterne og her var det 75% der ikke benytter sig af dem.

via spørgeskemaet udarbejdede vi nogle kvalitative interview spørgsmål henvendt til studerende, men også folk generelt. vi spurgte blandt andet hvad de synes den kommende app skulle kndholde og de fleste svarede at det skulle være nemt at navigere i den samt at en side hvor man kan finde vej er en god ide, endvidere var det mange der synes det kunne være dejligt hvis man kunne se hvornår de kommende events afholdes.

Udfra al vores research udarbejdede vi nogle personaer som kan ses herunder:

 

Idé:
Udfra researchen valgte vi at udvikle en app til dem, der skal hjælpe de besøgende med at finde rundt i området, se hvilke events der afholdes der, hvornår eventsene begynder og gøre det nemt for dem at  finde kontaktoplysninger til Brandts klædefabrik.

 

Wireframes:
Vi startede, med udgangspunkt i viden om design med at lave nogle wireframes af hvordan appen kunne se ud. Dernæst A/B testede vi den og A/B test bruges til at afgøre hvilken version, af siden, man synes er bedst og gerne vil arbejde videre med. Den ene version kalder man A og den anden kalder man B, og så skal testpersonerne vælge om de helst ønsker A eller B. I vores tilfælde blev det følgende version af forsiden og gallerisiden de studerende testpersoner ønskede:

 

Endelige wireframes
Dernæst lavede vi nogle nye wireframes, som var dem vi ville bruge endeligt og som var brugervenlige.

 

Thinkaloudtests på endelige appdesign

Udfra en clickable prototype af appen, kunne vi lave thinkaloudtests på den.
 En thinkaloudtest er en meget god brugervenlighedstest, hvor man får godt indblik i hvilke design elementer der fungere godt og hvilke der fungere mindre godt.
 Under testen bliver testpersonen spurgt ind til brugeroplevelsen i appen og man må kun observere og lytte til testpersonen.

Men først laves en testplan hvor vi først og fremmest beskriver hvor mange vi vil teste og vi ville teste 2 fra vores primære målgruppe og 2 fra vores sekundære målgruppe. og man beskriver et antal spørgsmål til testpersonerne og vi skrev 7 spørgsmål. Denne plan bruges under testene, som en guide, der sikre at man ikke glemmer noget. Vores testplan kan ses herunder: 

Generelt var folk hurtig til at udfør testen. Testpersonerne synes det var overskueligt og nemt at finde rundt. Men vi fik noteret punkter til forbedringer f.eks bør den øverste sorte bjælke på alle sider følge med når man scroller ned, da dette vil gøre det nemmere for brugeren at gå tilbage på forsiden. En anden usability-forbedring kunne være at sætte nogle socialemedie ikoner ind på forsiden.