I et projekt for Kræftens Bekæmpelse skulle vi udvikle et koncept til Røgfri Fremtid, der gør den folkelige opbakning til et røgfrit Danmark større, og gør at tobakken ikke gives videre til næste generation. Derudover skulle konceptet være aktiverende, fungere som en dialogstarter og vække nysgerrighed på en sjov og uhøjtidelig måde.

Research

For at komme frem til et koncept lavede vi en triangulering med  bestående af 3 research taktikker. Trianguleringen viser tilsidst hvad alle researchtaktikkerne peger mod.

Herunder triangulering:

den første taktik var et spørgeskema til 7.klassere på land og byskoler der skal give svar på 7.klasseres interesser i og uden for skolen, for at se hvilke aktiviteter de synes er sjovt at lave. den anden taktik var observationer i 7.klassere så vi kunne se hvordan de reelt opfører sig i situationer hvor de skal være koncentrede og hvordan de er når de ikke skal være koncentrerede, for at få en fornemmelse for hvad der kan holde dem koncentrerede i skolen.

spørgeskemaerne viste at eleverne foretrækker temauger og undervisning der inddrager en form for aktivitet, hvor at de skal være aktive hele tiden. Derudover laver de fleste en fysisk eller mentalt engagerende aktivitet i deres fritid. derudover fandt vi ud af at alle eleverne kendte nogle der røg cigaretter og at de derfor ikke skulle have det forklaret i en aktivitet.

herunder foto af et besvaret spørgeskema:

observationerne viste at eleverne fungerede bedst når de var optaget af en aktivitet. Elever der var hurtigt færdigt med spørgeskemaet gik straks igang med egne aktiviter såsom læsning, musik ol, de sad ikke bare og kiggede ud i luften og ventede.

Altså pegede taktikkerne på at målgruppen fungere bedst i situationer hvor man kan inddrage dem aktivt, gerne både mentalt og fysisk.

Koncept

vi udarbejdede et koncept som skal vise de positive ting ved ikke at ryge. Konceptet består af cirkeltræning i 7.klasse lokalet, hvor børnene i par laver nogle øvelser. Hver øvelse viser forskellen på at være ryger og ikke ryger.

Et eksempel på en øvelse kan være en hvor den ene elev har rollen rygeren og skal puste en ballon op med et tyndt sugerør, mens den anden elev har rollen ikke rygeren og skal puste en ballon op via et tykt sugerør. Så kan eleverne henholdsvis mærke hvor svært det er at puste en ballon
 op som ryger, og hvor nemt det er som ikke ryger. Så skal de dernæst skifte rolle i øvelsen så begge prøver.

Læreren får udleveret en håndbog som viser hvordan øvelserne skal laves og hvad der skal indkøbes.

herunder billede af konceptet:

Således kan børnene mærke på deres egen krop hvad konsekvenserne er af at ryge og hvilke positive ng de får ud af ikke at ryge.