Personlig opnået viden, færdigheder og kompetencer:

Færdigheder i hvordan Google Analyltics sættes op, hvordan man sætter mål op, hvordan man sætter sporing af klik på knapper (event tracking) op via Google Tag Manager. Hvordan man sætter ehandel op. Endvidere viden om informationer Google Anlaytics giver og færdigheder i udnyttelse af dataene.

Virksomheden opnåede:

At have værktøjerne man bruger i forbindelse med digital marketing, sat op og via analyse af dataene opnåede mere trafik og flere konverteringer på hjemmesiden.

Google analytics kan bl.a give følgende informationer:

Google Analytics giver informationer om ens brugere herunder hvor mange der kommer ind på siden, hvor længe der er på siden og hvordan de har fundet frem til hjemmesiden, hvilke søgeord de brugte i google for at komme frem til hjemmesiden, hvilket køn de er, hvor de kommer fra, deres interesser, hvordan de interagere på ens hjemmeside herunder f.eks hvad de klikker på. Google analytics kan også vise hvilke og hvor mange konverteringer de besøgende  laver i form af f.eks antal køb af gavekort eller bookinger af  bord og meget andet.

Google analytics data kan udnyttes således:

Bliver der ikke klikket særlig mange gange på knappen er det måske fordi den ikker er særlig synlig eller folk overser den, derfor kan man prøve at gøre den mere synlig eller placere den andetsteds.

Så Google analytics kan bl.a bruges til at optimere designet så der skabes en bedre brugeroplevelse samt lave målrettede kampagner.

Eksempel på grundlæggende opsætning af værktøjet Google Analytics så der kan påbegyndes analyse:

1: Via virksomhedens Google Konto installeres Google Analytics.

2: I forbindelse med installeringen gives en sporingskode som man tilføjer til siderne på ens hjemmeside så Google Analytics kan indhente data.

3: Dernæst sættes sporing af klik (event-tracking) på nogle valgte knapper på hjemmesiden op i Google Tag manager. Først laves en trigger, så et tag og så kan tagget opfange hvor mange klik der kommer på en bestemt knap på siden og man kan se det i Google Analytics.

4: Dernæst opsættes mål (som f.eks mere salg af whisky) i Google Analytics. Og man kan følge hvordan det går med at opnå det, i takt med at man blandt andet omsætter dataene til viden man kan bruge til blandt andet hvordan kampagner skal se ud og hvordan hjemmesiden skal se ud.

5: Ved webshop sættes e-handel op i Google Analytics således man kan se brugeradfærden i forbindelse med en webshop og hvor meget der tjenes på webshoppen.