Forretningsplan
Research på målgruppe eksempel:

–Eksempel på research på målgruppe i forbindelse med at lave en ny visuelidentitet og hjemmeside til Themsens café og fristelser i Odense:

—For at finde ud af hvordan en ny visuelidentitet og en ny hjemmeside skulle se ud og hvilke funktioner hjemmesiden skulle have, lavede vi Field research i form af interviews med målgruppen samt spørgeskema på Facebook til målgruppen.

—Kvantitativt: Det kvantitative spørgeskema blev udsendt på facebook og var henvendt til menensker i alderen 20-50 år. Spørgeskemaet gav os informationer om hvem målgruppen er,, deres indtryk af oplevelsen og stemningen hos Themsesns café, både online og fysisk, og i hvor stort et omfang booking systemer og diverse online muligheder, var ønsket. Disse informationer brugte vi så under processen og udviklingen af vores redesign til hjemmesiden og i forbindelse med flyers og vores facebook annonce.
Vi spurgte hvor gamle testpersonerne var, hvor 72,97 % var mellem 20 og 30 år. De fleste kom fra Fyn eller sjælland og dem der havde været på stedet så det som et familiært og intimt sted med en hyggelig atmosfære. Vi spurgte også ind til hvad folk forventer at kunne finde på en café hjemmeside, her svarede 45,95% at de ønskede at kunne booke et bord og 48,65% at have muligheden for at købe et gavekort. I forbindelse med promovering og markedsføring sagde størstedelen at de blev fanget af lækre madbilleder, en hyggelig atmosfære eller videoer fra caféen, som kunne vise stemningen der. Nogle kendte Themsens Café og fristelser, men de fleste gjorde ikke, og ingen kendte til deres hjemmeside, så dette tyder på manglende synlighed på internettet og i det fysiske rum.

—Kvalitativt: De kvalitative interviews blev lavet på fire fra den primære målgruppe og to fra den sekundære målgruppe i Odense gågade. Ingen af testpersonerne kendte til Themsens Café og Fristelser hvilket tyder på manglende promovering og synlighed. Der var et par stykker fra henholdsvis den primære og sekundære målgruppe som ønskede muligheden for at booke online, mens én fra den sekundære målgruppe ønskede muligheden for at købe et gavekort over hjemmesiden. Alle testpersonerne mente at de blev fanget af gode tilbud, lækre billeder, god stemning og et gennemført design på annoncer og flyer.

 

Segmentering, målgruppevalg og positionering (smp) eksempel:

–Eksempel på smp i forbindelse med at skabe en visuel identitet til et band.

—Geografi: Hele Danmark (også Norden og Tyskland).

—Demografi: Unge, primært 18-30 årige. Sekundært 40-60+ årige som kender klassiske rockbands som Black Sabbath, Led Zeppelin etc.

—Adfærdsmæssige kriterier: Brugssituation: Vil gerne underholdes af bandet. Brugerstatus: potentiale for success i subkulturen/undegrunden. Musikbranchen er ret dynamisk og usikker. Kunde loyalitet: Fans, som gerne skal stige i antal og være med til, at skabe loyalitet.

—Psykografiske kriterier: Outsider mentalitet, venstreorienterede, old school-elskere, sammenhold, hipstere. Primært middelklasse og kulturinteresserede individer.

—Summit positioneringskort kan ses herunder.

 

Mission, vision, og værdier eksempel:

–Eksempel på Mission, vision og værdier i forbindelse med ny visuelidentitet og hjemmeside til Themsens café og fristelser i Odense.

—Mission: Vores mål er at kunne tilbyde vores kunder økologi, hjemmelavet mad herunder morgenmad, brunch, frokost, kaffe og kage i hyggelige og rustikke omgivelser og kunne tilbyde mad ud af huset samt afholdelse af mindre selskaber i hyggelige lokaler.

—Vision: Vores vision er at opnå status som den hyggeligste og mest kvalitetsbevidste café i Odense med lækre lokaler, økologi og hjemmelavet kvalitetsmad både i café´en og i forbindelse med mad ud af huset og alt sammen til fair priser.

—Værdier: Vores værdier bygger på hyggelige omgivelser, økologi, hjemmelavet mad, god service og fair piser.

 

Business model canvas eksempel:

–Eksempel på BMC i forbindelse med ny visuelidentitet og hjemmeside til Themsens café og fristelser i Odense.

–Business model canvas kan ses herunder:

 

Valg af kanaler eksempel:

–Eksempel på valg af kanaler i forbindelse med ny app og plakat til Brandts Klædefabrik.

—Kanaler: App, Facebook, Instagram og Posters.

—-Online medier: udover fortsat aktivt at benytte de sociale medier som Facebook og instagram til online reklame og udgivelse af nyhedsbreve, kan de også udvikle hjemmesiden så den hænger sammen med vores app, købe reklamer på facebook og google og udvikle en præsentationsvideo af stedet, som ligges op på de sociale medier og på en ny YouTube kanal. Alt i alt så de kan ses overalt hvor målgruppen er på internettet.

—-offline medier: Offline kunne det være en god ide, ved hjælp af trykte medier at reklamere for Brandts Klædefabrik i området omkring Brandts klædefabrik, ude ved uddannelsesinstitutionerne, hotellerne og ved Odense havn. Dette skal praktisk ske ved at hænge reklameplakater op og dele flyers ud.

 

Messagedesign eksempel:

–Eksempel på messagedesign i forbindelse med ny visuelidentitet og hjemmeside til Themsens Café og fristelser i Odense.

—Det betyder meget for Themsens Café og fristelser at målgruppen, ved at de er profesionelle, har styr på tingene og kan levere varen og give kunderne værdi før, under og efter besøget.

—Der er nem adgang til booking af bord og diverse mindre selskaber, da der kan bookes over hjemmesiden. På hjemmesiden skabes der så kommunikation med kundekredsen og kunderne kan nemt komme i kontakt med café´en.

—Selve café´en er ligemed hygge, god stemning med rustikke omgivelser, forskellige retter, og fokus på økologi, god kvalitet af råvare og mad ud af huset. så de appellerer til den brede målgruppe.

—Så budskabet lyder ”kom til Odense og besøg vores hyggelige café, hvor vi har fokus på økologi, hjemmelavet mad, god service, mad ud af huset og fair priser” Sådan ville et evt. slogan for café´en også lyde.

 

Marketingmix eksempel:

–Eksempel på på marketingmix i forbindelse med ny visuelidentitet og hjemmeside til Themsens café og fristelser i Odense.

—For at skabe værdi både hos de besøgende kunder ved Themsens Café og fristelser og for selve virksomheden, kan vi lave et marketingmix. Marketingmixet består af product, price, place og promotion.

—Produkt: Themsens café og fristelser er en café med et unikt brand, både designmæssigt men også i forhold til fødevarer idet det leverer kvalitet i form af både fairtrade kaffe, økologi, hjemmelavet mad og mad ud af huset. Endvidere passer deres enestående design med den hyggelige stemning fra malerier på væggene og roligt eller ingen musik i bygningen. Dette skaber en hyggelig og intim stemning, mens café´en også tilbyder god service

—Pris: Themsens café og fristelser tilhører et homogent marked da de sælger mad og drikkevarer som mange andre café´er gør. Deres priser ligger derfor på samme niveau som andre café priser i Odense og deres priser forstås af målgruppen som værende yderst fair, også fordi der er økologi og hjemmelavet mad.

—Placering: Themsens café og fristelser er placeret centralt i Odense, hvor det er levet at afsætte deres produkt, i forbindelse med at mange fra målgruppen går rundt i byen.

—Promovering: Themsens café og fristelser bruger Facebook og Instagram til at promovere sig med, da målgruppen benytter disse sociale medier. Derfor kan café´en fint kommunikere deres budskab ud til målgruppen via annoncer på de sociale medier Samt via deres brugervenlige redesign af hjemmesiden som er synlig på nettet og via uddeling af flyers i det offentlige rum og således opnå flere kunder. Her formidles der også information ud til målgruppen ved hjælp af appelformerne logos og etos for at skabe fornuft og troværdighed hos kunderne. Således kommunikeres den vigtige information ud til målgruppen og café´en sættes i et godt lys og den kommer til at virke spændende og tiltrækkende.

 

Positioneringskort eksempel:

–Eksempel på positioneringskort i forbindelse med Ny visuelidentitet og hjemmeside til Themsenes cafe og fristelser i Odense (4.sem hovedopgave)

—For at finde ud af hvordan Themsens mad og kager skal positionere sig på markedet, har vi lavet et positioneringskort, det viser hvordan café´en og dens konkurrenter bliver opfattet af målgruppen, indenfor nogle bestemte parametre, vi har valgt nogle parametre baseret på caféens stemning og kvaliteten af maden da det er disse café´en ifølge vores research kan promovere sig på. Således har café´en en mulighed for at se hvordan de ligger i forhold til konkurrenterne indenfor parametre og kan arbejde på at forbedre sig hvis de udfra kortet kan se at de ligger dårligt på disse parametre i forhold til konkurrenterne.

—Efter at have set på en masse anmeldelser over forskellige café´er i Odense, tjekkede vi hver café´s hjemmeside og billeder derfra, inden vi tilsidst kom frem til hvordan forskellige café´er ligger i forhold til hinanden på vores positioneringskort. Themsens mad og kager ligger høt i kvaliteten af deres mad, samt er vurdret til at være en af de hyggeligste café´er i Odense.

—Så vi kunne konstatere at de fint kan promovere sig på en hyggelig stemning og en god kvalitet af maden.

 

Ledelse eksempel:

I forbindelse med en ide vi havde om at opstarte en restaurant hvor man selv kan designe sin pizza lavede vi en forretningsplan hvori vi også skrev om ledelse:

Ansvarsfordeling:

Virksomheden består af 3 ejere ved navn, Daniel, Ismail og Anton. Det er ikke nødvendigt at ansætte flere til ledelsen i første omgang. Da vi alle er ejere er vi fælles om driften af virksomheden herunder økonomien og organisationen. Men da vi på nuværende tidspunkt kun er tre i gruppen og alle interessere os og har snakket om entreprenørdelen af virksomheden har vi valgt at ansvarsfordelingen i startup fasen er således at vi er fælles om entreprenørdelen altså om nyskabelsen af virksomheden. Producenten i virksomheden er Ismail han sørger for hvordan vores produkter og resultater skal se ud samt effektiviteten i virksomheden. Anton er administratoren der sørger for at der er et godt system i virksomheden samt sørger for markedsføringen af vores koncept. Daniel er integratoren der interesserer sig for det sociale system og dannelsen af et sammenhold blandt medarbejderne på arbejdspladsen/i restauranten samt leder den daglige drift af virksomheden. Vi står alle, i starten, for arbejdet med at holde styr på økonomien i virksomheden, indtil vi på sigt skal have en sekretær til at stå for dette. Vi har et fast tidspunkt hvor vi møder alle sammen hver uge og drøfter virksomhedens økonomi, salg og udvikling. Vores ledelsesfilosofi vil være at vi skal kunne have styr på virksomheden både internt og eksternt.

Personale:

Personalet skal bestå af os selv altså henholdsvis Daniel, Ismail og Anton og en ungarbejder.

Vi skal have én person der står ved kassen, én der går mellem kassen og køkkenet og bringer meddelelser frem og tilbage og én i køkkenet samt en ungarbejder til at holde øje med toppingbaren og gøre rent i køkkenet, på bordene osv.

Motivation:

Det er vigtigt at vi finder ud af hvordan vores medarbejdere bliver motiveret. Da vores enkelte medarbejderes jobfunktioner ikke er meget vanskelige og ikke kræver en lang uddannelse, skal motivationen foregå via bonusordninger hvis man for eksempel producerer noget der særlig vækster virksomheden. Samtidig vil vi sørge for at anerkende hinandens arbejde i dagligdagen. I og med at vores produktion, lager og administration er samlet ét sted skabes der overblik og uhindret kommunikation mellem medarbejderne og dermed skabes der en bedre sammenhæng i vores virksomhed. Vores filosofi er at vi er i samme båd, og det at drive virksomhed er et fælles projekt. Endvidere vil vi sørge for at give medarbejderne ansvarsfølelse så de føler at de har været med til at udvikle virksomheden i en positiv retning.

 

Markedsstrategi, afsætning og distribution:

I forbindelse med en ide vi havde om at opstarte en restaurant hvor man selv kan designe sin pizza lavede vi en forretningsplan hvori vi skrev om markedsstrategi, afsætning og distribution:

Vi vil sælge til business-to-consumer markedet (B2C). Vi vil fastlægge vores marketingmix via elementer fra ”de 4 P ́er som er henholdsvis Product, Price, Place og Promotion. Som sagt har vi et bredt produktmix hvilket kan give os en højere fortjeneste da vores produkter henvender sig til alle kundegrupper i samfundet. Endvidere har vi udviklet et brand, som er unikt, som vores konkurrenter ikke kan kopiere. Vores service kommer til udtryk i butikken hvor vi tager hånd om kunden og hele købs og nydelsesprocessen. Endvidere har vi valgt at etablere os i midten af Odense hvor der er mange mennesker. Vores reklame skal i første omgang foregå ved at vi laver en ekstraordinær god oplevelse for folk, der vil få dem til at anbefale og snakke om vores restaurant blandt familie og venner altså mund til mund princippet. Endvidere har vi valgt, da vi henvender os til alle socialklasser, at bruge Above- the-line promotion altså anvende massemedier til at markedsfører vores virksomhed/produkter med. Vi vil først og fremmest anvende de sociale medier herunder Facebook, Instagram og Twitter til at markedsfører vores produkt da vores kundegruppe er der. Endvidere vil vi reklamere i landsdækkende aviser og her vil vores reklame holde i cirka to dage, da aviser er forgængelige. Endvidere vil vi sørge for at komme på landsdækkende radio hvor vi vil lave en særlig lyd og måde at sige tingene på der er en ørehænger og som folk kan huske når de har hørt os i radioen.

Strategi eksempler:

Strategi

-Overordnet strategi

I første omgang vil vi fokuserer på at sælge til en hvis del af markedet altså de lavere socialklasser, derfor har vi i første omgang valgt en fokusstrategi.

-Kommunikationsstrategi

I forhold til kommunikation mellem os og kunderne har vi valgt at lave reklamer på Facebook og oprette en hjemmeside hvor folk hele tiden kan følge med i hvad vi laver og får af nye ting til fx toppingbaren.

-Distributionsstrategi

Virksomhedens distributionsstrategi er en indirekte distributionsstrategi da produktet skal distribueres fra produktionen til os og så videre til slutbrugeren i butikken.

-Prisstrategi

Da vi er afhængige af kundernes efterspørgsel efter vores produkter skal vi bruge en markedsstyret prisstrategi. Herunder vil vi anvende penetration pricing da vi gerne vil introducere et nyt produkt på markedet og sikre at det opnår succes både i forhold til genkendelighed og markedsandel. Vi vil dermed starte med at sætte prisen lavt i begyndelsen, altså en introduktionspris, og over tid vil vi, når produktet har bidt sig fast i kundernes bevidsthed, lade prisen stige. Desuden er vores profitmargin lav og vores produkter har en høj efterspørgselselasticitet hvilket gør denne strategi meget velegnet til vores virksomhed.

-Produkt og service strategi.

Da vores produkt sælges direkte fra os og til slutbrugeren er det vigtigt at vi har en super god service både før, under og efter købet så vi får den mest optimale servicestrategi.

Vores service før købet skal gå ud på at vi byder velkommen når folk kommer ind i butikken og der vil blive udleveret et rullebord til folk så de har nemmere ved at lave pizzaen.

Vores service under købet, går ud på at kunderne hele tiden kan spørge en medarbejder til råds om hvad der er i topping-baren og hvordan det smager og medarbejderen kan give forslag til en god sammensætning. Vores service efter købet går ud på at folk kan spørge efter hjælp og får udleveret sodavand ved bordene hvis de bliver siddende i restauranten. Endvidere vil vi spørge om de kan lide produktet og hvad de ikke så godt kan lide ved det. Hvis folk tager produktet med hjem, kan vi lave et opkald eller sende en sms til folk og spørge hvor godt de kunne lide produktet og hvad de ikke kunne lide ved det, dette er noget vi vil gøre under opstarten, så vi kan få en fornemmelse af om folk kan lide os.

-den internationale dimension.

Vi vil på sigt, hvis konceptet bliver en succes i Danmark, gå ind i de omkringliggende lande som Sverige og Tyskland og udvikle vores kæde og stadig bruge en fokusstrategi hvor vi fokuserer på de lavere socialklasser

 

Porters markedsanalyse:

I forbindelse med en ide vi havde om at opstarte en restaurant hvor man selv kan designe sin pizza lavede vi en forretningsplan hvori vi arbejdede med og skrev om Porters Markedsanalyse:

Vi vil bruge porters markedsanalyse, da det er en vigtig analyse, når vi skal stabilt ind på et marked. Vi kan via portes five forces analysere konkurrencesituationen i branchen og porters five forces bygger på følgende fem faktorer nemlig henholdsvis konkurrencen blandt de eksisterende udbydere, trusler fra nye udbydere, trusler fra substituerede produkter, kundernes magt og leverandørernes magt.

-Konkurrencen blandt de eksisterende udbydere på markedet:

Selvom der er mange virksomheder på markedet der sælger Fast-Food, og der dermed er stor konkurrence blandt de eksisterende udbydere på markedet, er konkurrencesituationen for os middel, da vi kører et nyt koncept hvor man kan designe sin egen pizza så den bliver personlig og til en meget lav pris da man selv laver den. Så vi skiller os dermed ud fra alle de andre virksomheder på markedet og har dermed vores egne parametre vi kan brande os på.

-Trussel fra nye udbydere:

Fast-Food markedet er et stort marked med meget små indgangsbarriere, og går det som forventet regner vi med at vores virksomhed, og dermed koncept, får et højt salg i løbet af få år. Det er dermed nødvendigt at vi fra starten af bruger en del ressourcer på markedsføring af vores koncept, så vi kan skabe en god genkendelighed og loyale kunder, så vi kan mindske den store trussel fra nye udbydere der vil komme, som fx McDonald’s som allerede har opnået genkendelighed og loyale kunder.

-Trusler fra substituerende produkter:

Der er dog andre produkter på markedet der har en grad af vores koncept i sig idet at man på de fleste pizzarier selv kan bestemme en del af hvad man gerne vil have på sin pizza når man ringer til pizzeriaet, eller hvad man gerne vil have i sin sandwich på Sunset-Boulevard.

Loyaliteten overfor almindelige pizzarier og Sunset-Boulevard er også pænt stor. Så disse koncepter udgør en lille trussel for os. Men i og med at vores koncept skiller sig ud fra de andre og vi spiller på andre, tidligere nævnte, parametre og vil brande os meget gør det at kunderne vil opnå loyalitet over for vores koncept og foretrække os. Endvidere er omkostningerne ved at skifte til vores koncept lille, hvilket også er en fordel.

-Kundernes magt:

Kundernes magt er stor, da de skal være interesserede i at bruge vores koncept samtidig vil kunderne også være lidt prisfølsomme idet at de selv bestemmer prisen, men her vil vi sørge for at de ikke bliver overraskede over prisen når de har lavet en pizza.

-Leverandørernes magt:

Da der er rigtig mange pizzarier og fastfoodbutikker, er der også rigtig mange leverandører inden for branchen der alle sælger de samme varer og hvor der dermed er stor konkurrence. Dermed har leverandørerne en mindre forhandlingsmagt over for os, og dermed ikke særlig meget magt, hvilket også er en fordel for os da vi så har mulighed for at presse prisen.

 

SWOT-analyse:

I forbindelse med en ide vi havde om at opstarte en restaurant hvor man selv kan designe sin pizza lavede vi en forretningsplan hvori vi arbejde med og skrev om SWOT-analyse:

For at DAI-arts kan blive en succes har vi valgt at lave en SWOT-analyse. SWOT-analysen kan identificerer vores virksomheds stærke og svage sider samt trusler og muligheder vi står over for i fremtiden. Så vi kan få et godt overblik over hvor vi er i dag og hvad vi står over for i fremtiden.

-Stærke sider: – interne

Innovative. Billige priser. Stor målgruppe Unikt produkt

-Svage sider: – interne

Økonomi.

Markedsføring

-Muligheder: – eksterne

Udvikling af produkter.

Nye markeder.

Prisfald.

-Trusler: – eksterne

Nye konkurrenter.

Nye produkter fra konkurrenter.

Kopister af vores koncept.

Vi kan af SWOT-analysen se at vi har mange stærke sider både idet at vi er unge og innovative, vi har billige priser, som gør os attraktive, en stor målgruppe der gør at vi kan udbrede os rigtig meget samt et unikt produkt.

En af vores interne svage-sider er at vi ikke har en stor økonomi endnu, men bliver nød til at bygge den op stille og rolig. Endvidere står vi også lidt svagt i forhold til markedsføring her i startup fasen, da vi ikke har en stor økonomi til at udbrede os med, men i og med at vi , i starten, bruger de sociale medier som Facebook, Instagram og Twiiter, som markedsføringsplatforme, hvor vi kan lave gratis markedsføring og hvor vores målgruppe samtidig er, kan vi stille og rolig samtidig med at forretningen går godt og vi tjener flere penge og får mere erfaring med markedsføring, udbrede os endnu mere via andre medier og på andre måder.

Vi har mange eksterne muligheder, først og fremmest kan vi udvikle vores produkter i fremtiden for i og med at der kommer mange ind i vores butikker, vi bliver mere kendte, og får meget erfaring, kan vi udvikle vores produkter så vi ved lige nøjagtig hvad der vil være en god ide at lave og hvad der falder i kundens smag, og vi har også mulighed for at skabe helt nye markeder når vi laver et nyt produkt samt mulighed for at regulerer prisen.

Af eksterne trusler vil vi højst sandsynligt se at der vil komme nye produkter fra nye konkurrenter som ligner vores, eller allerede eksisterende konkurrenter som Mc-Donalds og Sunset-Bouldevard begynder at komme med nye produkter der ligner vores. Men i og med at vi vil markedsfører os rigtig meget fra starten af gør det at vores produkt vil blive så kendt at det kun er os man vil gå til hvis man vil have det og dermed kan vi godt undgå truslerne. I og med at vores økonomi bliver større kan vi også søge patent.