Hvad er Customer journey mapping?

-Customer journey mapping er en metode hvor man via indsamlet empiri/data og personas udarbejder en illustration eller et digram der henholdsvis viser den brugerrejse brugeren går gennem hen mod et mål på ens website, viser hvor og hvornår brugeren interagerer med ens website under denne brugerrejse, hvordan oplevelsen er af det, hvor det går godt og hvor det går galt for dem.

 

Hvorfor customer journey mapping?

-det er for at se tingene fra brugernes perspektiv og få et overblik over hvad der fungere og ikke fungere og i sidste ende gøre brugeroplevelsen bedre.

 

Customer journey mapping – step by step:

Trin 1: Vælg et mål

Trin 2: Lav brugerresearch

Trin 3: Definer scenariet

Trin 4: Lav et storyboard

Trin 5: Lav en customer journey map

Trin 6: Når kunderne deres mål?

Trin 7: Fremlæg hvilke ting der skal gøres noget ved først.

Trin 8: Valider og forfin user journey´en.