Customer journey mapping – hvad, hvorfor og hvordan

Hvad er Customer journey mapping? -Customer journey mapping er en metode hvor man via indsamlet empiri/data og personas udarbejder en illustration eller et digram der henholdsvis viser den brugerrejse brugeren går gennem hen mod et mål på ens website, viser hvor og hvornår brugeren interagerer med ens website under denne brugerrejse, hvordan oplevelsen er af […]

Read more
Interviews – hvordan og eksempel

Først og fremmest laver man en interviewguide via bl.a. kvales 7 stadier og overvejer, beslutter og laver følgende:   -Formål -Målgruppe. -Scope og her hvor mange brugere jeg ville interviewe og hvilken tidsramme mine interviews skulle have. -Sampling og planlagde her hvor, hvornår og hvordan interviewet skulle foregå -En præsentation som jeg skulle starte hvert […]

Read more
Attitudinal Research – Hvordan og eksempel

Attitudinal research går ud på at finde ud af hvad brugeren tænker når vedkommende sidder og kigger på ens hjemmeside, med den viden kan man så finde ud af om f.eks ens indhold på hjemmesiden er som det skal være, eller det skal forbedres.   Så man skal først via metoder finde ud af: -hvem […]

Read more