Problemstillingen

Reklamebureauet Redink havde Legoland Billund Resort som kunde. Bureauet ville gerne have hjælp til hvordan at man via data kan berige gæsterejsen i Legoland Billund Resort. Vi fik at vide at Legoland Billund Resort tilbyder et fordelskort, der heder Be Happy Pass, som gæsterne kan bruge i området. Så for at berige gæsterejsen skulle vi derfor have fokus på at samle data ind via kortet. Så gæsterne får mere ud af kortet og er længere tid i området.

Research

Efter en brainstorm kom vi frem til at kortet kunne være en del af en app som giver nyttige informationer til brugerne og kan  indsamle data om brugerne så interessenterne løbende kan forbedre brugeroplevelsen og berige gæsterejsen.

Så via en triangulering med interviews, spørgeskema og litteraturereview, ville vi finde frem til om en app var en god ide at lave, og hvis, hvilke informationer folk så er villige til at afgive i en app  og hvilke funktioner folk gerne vil have og hvordan appen skal se ud, således der skabes værdi for interessenterne og målgruppen under deres rejse.

Interviews

Hele målgruppen kunne lide at anvende apps til netværk og til at undersøge interesser, dog kunne det være en udfordring hvis man skal bruge lang tid på at lære appen at kende eller hvis der er for meget oprettelse. alle mente at appen var kommet for at blive fordi at man altid har telefonen på sig og det er smart når man hurtigt skal finde en oplysning.

Validitet af interviews

Vores undersøgelse blev valid, da vi fik spurgt ind til det som vi havde til hensigt. Testpersonerne virkede oprigtige, men nogåe få af dem havde vi en relation til i forvejen, så disses svar kan have undersøttet vores ide om at lave en app, derfor var vi ekstra opmærksomme på disse forhold da vi kiggede på svarene og sammenlignede dem.

Reliabilitet af interviews

Der var umiddelbart ikke nogle elementer som kunne påvirke dataindsamlingen. Dog kan rækkefølgen af spørgsmål i interviewet have haft en betydning for hvilke data vi har fået, men vi kom først indover hvordan respondenterne selv har det med apps og derefter hvordan de ser andre som f.eks virksomheder dr bruger apps og ikke modsat rækkefølge. Så konklusionen var at svarene var pålidelige.

Generaliserbarhed af interviews

Vi generaliserede vores kvalittive resultater ud til hele vores målgruppe. Ift. rapportering kunne vi have lavet interviews på flere personer som dermed ville have skabt mere belæg for vores konklusioner på interviewudnersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen

I forhold til hvad målgruppen gerne vil afgive af data viste spørgeskemaerne at målgruppen gerne vil dele land, sprog, foretrukne aktiviteter og interesser samt hvad de godt kan lide, men ikke private oplysninger som f.eks cpr.

målgruppen ville helst have informationer om vejret, madtilbud og transport, hvilket muligvis kunne få folk til at blive længere på stedet. og motivationen blandt voksne for at tage til en seværdighed var typisk oplevelsen, prisen, underholdning og interesse, mens det blandt børn var lækker mad, en legeplads, at der er dyr og at der er noget de aktivt kan tage del i.

Så vi ville udvikle en app med funktioner der kan bruges inden, under og efter opholdet, og vi ville sørge for at den modtager sprog, land og målgruppens foretrukne aktiviteter og interesser.

Litteraturereview

I forhold til litteraturereview kiggede vi på hvordan andre forlystelsespark-apps ser ud og hvad de har inkluderet. der var en rækkefælles ting der gik igen i appsene såsom at: bede om lokaliteten, så man kan hjælpe folk rundt, bede om at sende meddelelser, vise henholdvis et kort over området, aktiviteter og hoteller på stedet og info om privatlivspolitik. Da flere apps havde disse ting gik vi ud fra at brugerne er tilfredse med dette. så alle disse funktioner ville vi derfor overveje at inkludere i vores app.

Apparent Truth

Så taktikkerne pegede på at vi skulle udvikle en app der giver målgruppen informationer omkring hvad de gerne vil vide i den situation de er i.

Konklusion på researchen:

Igennem interviewet fandt vi du af at folk kender godt til apps og at appsene giver nyttige informationer de kan bruge i deres situation f.eks fra netværk. Taktikkerne viste også at folk vil afgive oplysninger der er tilstrækkelige for at funktionerne i en app vil fungere optimalt og viste at folk ønsker bestemte informationer i en app. og alle disse ting kunne udvikle en app der giver værdi for interessenterne da de kan indhente brugbar data og øge oplevelsen for deres brugere og appen giver værdi for målgruppen.

Koncept:

Konceptet er en app der gør det nemt for gæsterne inden, under og efter rejseat få adgang til Be Happy Pass kortet. I appen har man et kort over hele området og man kan på kortsiden vælge hvilke ting man gerne vil se på f.eks hvor der er toiletter eller mad. Derudover har man en side med sit Be Happy Pass kort, her kan man bl.a. se fordele og tilbud, noget der skaber værdi for brugerne og beriger deres rejse. Appen er bygget op med fokus på at beholde den samme grafiske stil som Legoland Billund Resort allerede bruger og så at den er brugervenlig for alle i den primære målgruppe 30 – 50 årige.

Herunder prototype af appen: