Mine instinktive autistiske styrker  i forhold til et hvilket som helst job er:

-Har et analytisk mindset

Uddybning: Instinktivt 100 % analytisk mindset. Baggrund grundet min autisme og derunder fulde detaljeorientering.

-Er blind for kontekst.

Uddybning: Ser instinktivt tingene udenfor kontekst. Baggrund: Grundet autisme.

-Er ikke forstyrret af instinktiv kontekst i arbejde

Uddybning: Er instinktivt ikke forstyrret af instinktiv kontekst i arbejde. Baggrund: Grundet autisme.

-Ser alt bogstaveligt

Uddybning: Ser instinktivt alt bogstaveligt. Baggrund: Grundet autisme og herunder at jeg er blind for kontekst.

-Fuld detaljeorientering

Uddybning: Instinktivt fuld detaljeorientering. Baggrund: grundet autisme: kan kun se detaljer ikke helheder pga jeg er detaljeorienteret og blind for kontekst der ellers ville skabe en helhed.

-Finde fællesnævnere blandt bogstavelige detaljer

Uddybning: Finde fællesnævnere blandt bogstavelige detaljer. Baggrund: Grundet autisme.

-Strukturering af bogstavelige detaljer.

Uddybning: Instinktivt fuld fokus på Strukturering/systematisering af informationer (bestående af bogstavelige detaljer). Baggrund: grundet autisme: for forståelse af ting skal jeg afhængig af ting skabe en sammenhæng/strukturere/systematisere detaljerne.

-Formidler instinktivt ting i strukturer fra start til slut

Uddybning: Formidler instinktivt ting i i strukturer fra start til slut. Baggrund: Grundet autisme.

-Tilføje kontekst hvor det giver mening

Uddybning: Skal tilføje kontekst for at indgå i det sociale