-Antons autist og specialkompetencer samlet:

Via mine generelle autistkompetencer og special autistkompetencer kan jeg instinktivt udvikle detaljeorienterede strukturerede ting/koncepter hvor det samtidig er sikret at der er tænkt over hver detalje og at der kun er relevante detaljer og relevant implicit kontekst med samt letforståelige formuleringer, således der skabes en helhed der passer perfekt til brugeren.

Antons instinktive autistiske styrker i forhold til ux-design jobspecialisering – punkt for punkt:

Instinktive autistkompetencer:

-Analytisk mindset (20+ års erfaring) (autistkompetence)

Uddybning: Instinktiv analytisk mindset. Baggrund: Grundet autisme og ekstra god pga øvelse ved at analysere frem til kontekster.

-Instinktivt tænker og taler bogstaveligt. (autistkompetence)

Uddybning: Baggrund: Grundet autisme og herunder er blind for kontekster.

-100% detaljeorientering –  (25+ års erfaring) (autistkompetence)

Uddybning: Instinktiv 100% detaljeorientering og kan ikke se kontekster og dermed ikke helheder grundet autisme.

-Finde fællesnævnere blandt detaljer: (25+ års erfaring)

Uddybning: Finde fællesnævnere blandt detaljer. Baggrund: grundet autisme.

–kan instinktivt ikke lide mange detaljer, så tilføjer instinktivt kun detaljer der giver mening i et koncept. (1 ux arbejde) (autistkompetence)

Uddybning: Kan instinktivt ikke lide mange detaljer, da de forstyrre i hjernen.

-strukturering af detaljer og informationer (25+ års erfaring) og i forbindelse med design instinktive strukturere detaljerne i designet og automatisk nemt finde/skabe en meningsfuld struktur i de bogstavelige detaljer (f.eks en købsproces) (2 ux arbejde) (autistkompetence)

Uddybning: Instinktiv strukturering af informationer og elementer. for at forstå ting skal instinktivt strukturere alt for selv at forstå det ( 25 + års erfaring i strukturering). Baggrund: grundet autisme og ekstra god pga øvelse.

-Nemt skabe en struktur i ting med kun ”skalting” i /Finde konkrete ting/præmisser der skal være med i en struktur i et design for at der er en sammenhæng og det kan kaldes f.eks en købekontrakt. (3 ux arbejde) (autistkompetence)

Uddybning: kan kun se konkrete elementer knyttet til en opgave som er med til at skabe en sammenhæng i opgaven og er blind for kontekster, så de genere ikke.  

 Antons specialkompetencer:

-Har meget viden om hvordan folk tænker og kan definere bogstaveligt hvordan folk tænker om noget. (Antons special autistkompetence)

Uddybning: Har via analyse fundet frem til kontekster og da jeg selv forstår ting bogstaveligt har jeg instnktivt bogstaveliggjort deres tanker så jeg selv kan forstå dem og handle rigtigt ud fra dem og kan forklare dem bogstaveligt og har derfor øvet i 25 år i det og har således meget viden om den neotypiske hjerne og hvordan den tænker.

-Kan pga jeg har været nødt til det analysere mig frem til kontekst, tænke det bogstaveligt og således nemt arbejde med dem og kun tilføje det kontekst der giver mening til de konkrete detaljer (f.eks ”skalting”) i et design så der skabes en meningsfuld struktur og meningsfulde detaljer og dermed et meningsfuldt samlet design (helhed) (Antons special autistkompetence)

Uddybning: Via analytisk mindset og ved at have analyseret mig frem til kontekster i 25 år kan jeg finde kontekster der giver mening i forhold til hhv. viden der skal vises, den kontekst brugerne sidder i og de konkrete elementer i et design (særlig indenfor mobilitet) og se tanker og følelser og  udvælge det kontekst der synes at passe til de konkrete elementer  tilligemed at hjernen instinktivt hele tiden søger at finde sammenhæng indtil der skabes en struktur og et samlet design der giver 100% mening for brugerne og også for mig selv, så jeg selv kan forstå helheden. således sikres instinktivt at de rigtige elementer og rigtige kontekst er kommet ind og jeg får således skabt en meningsfuld struktur og kontekst og dermed et meningsfuldt samlet design. Baggrund: pga autisme og ekstra god fordi jeg har brugt 25 år på at analysere frem til kontekst og tilføje til struktur for at indgå i det sociale. (5 ux arbejde)

– Stærk formuleringsevne og kan skabe formuleringer som er let forståelige. (20 års erfaring) (Antons special autistkompetence)

Uddybning: pga tænker i strukturelopbygning, detaljeorientering og kun tilføjelse af kontekst der giver mening i forhold til strukturen, og formulering er mit instinktive talent og der skabes så konkrete, men samtidig nuancerede sætninger som er let forståeligt og kan tilføjes i koncepter. (6 ux arbejde)

– Nemt visualisere hvad jeg tænker så det er let forståeligt. (7 ux arbejde) (Antons special autistkompetence)

Uddybning: har øvet mig på det.

-Har 100% fokus på kontekster indenfor branchen med køretøjer og bliver instinktivt ikke forstyrret af udefrakommende i arbejde, da jeg ikke kan de kontekster. (Antons special autistkompetence)

Uddybning: Grundet autisme rart kun at have fokus på én branche og én type kontekster man skal tillærer og forholde sig til og det giver hjernen ro, for ved flere typer bliver man forvirret.

Undgår følgende i arbejde (helhedsorientering, urelevant kontekst og manglende struktur):

–Ikke forstyrret af instinktiv kontekst i arbejde, der gør det svært at skabe struktur, være detaljeorienteret og undgå at tilføje urelevant kontekst i arbejde. (autistkompetence)

Uddybning: Kan ikke se og forestille mig kontekst så der bliver ikke instinktivt impliceret noget kontekst i opgaven. (4 ux arbejde) 

Kan dermed indenfor jobspecialiseringen ux arbejde med følgende koncepter/ting:

UX-research

UX-Design

Læringsmaterialer.

Fordele for virksomhed med mig:

-Altid struktur i arbejde.

-Altid overvejet hver detalje.

-Aldrig noget urelevant kontekst impliceret i arbejde.

-Undgår at lave fejl i ting.

-Undgår at bruge tid på at rette i ting.

-Tingene virker med det samme.

-Indtjening med det samme.

-Glade brugere/kunder fra starten

-Lave udgifter.

-særlig god for virksomheder indenfor branchen med køretøjer.