Attitudinal research går ud på at finde ud af hvad brugeren tænker når vedkommende sidder og kigger på ens hjemmeside, med den viden kan man så finde ud af om f.eks ens indhold på hjemmesiden er som det skal være, eller det skal forbedres.

 

Så man skal først via metoder finde ud af:

-hvem brugeren er

-hvilket mål brugeren har, er målet noget brugeren selv skal have noget ud af, eller er det en brugeren kender der skal?

-hvilken intention brugeren har.

-hvilke beslutningskriterier brugeren har.

 

Så skal man:

-Lave et mål med ens research

-Udarbejde en survey med et specifikt spørgsmål, således man får et så specifikt svar som muligt.

 

Så skal man overveje:

-Hvilket værktøj man vil bruge til at få vist survey´en for brugerne på ens hjemmeside.

-Hvordan spørgsmålet skal målrettes herunder hvilken platform det skal dukke op på.

-Hvor mange brugere der maks må svare på det.

-Hvilken side det skal dukke op på.

-Hvornår det skal dukke op på en bestemt side f.eks når brugeren har kigget på siden 10 sekunder.

 

Til sidst skal man evaluere:

-resultaterne ved at sætte svarene ind i et excelark og kategorisere dem og lave diagrammer over kategorierne, så man kan få et overblik og f.eks se hvad der er vigtigt for brugerne.

 

Eksempel:

-Hvem er brugeren og hvilket mål har han: En famliefar der kigger efter familiebil.

 

-Intention: går efter at finde en sikker og rummelig bil.

 

-Beslutningskriterier: Hvad er pladsforholdene i bilen? Hvor mange stjerner har den fået i sikkerhedstests?

 

-Mål: Hvad er vigtigt når en familiefar kigger efter bil?

 

-Spørgsmål: Hvad er vigtigt når du kigger efter bil?

 

-Bruge Qualaroo som værktøj.

 

-Målretning: spørgsmålet skal dukke op på desktopversionen af hjemmesiden.

 

-Antal brugere der maks må svare: 100.

 

-Skal vises på siden med benzinbilannoncer.

 

-Skal vises når der er gået 10 sekunder fra familiefadereen landede på siden med benzinbilannoncer.

 

-Skal deles ind i henholdsvis overordnede kategorier (f.eks bilens specifikation), underkategorier (f.eks bilens batteri) og specifikke kategorier (F.eks bilens batterilevetid).

–Kategorierne skal kunne ses i nogle diagrammer, så man kan se hvad der er vigtigt for familiefaderen og hvad der er mindre vigtigt.